Geschiedenis

Oprichting 1634

Begintijd aan Klein Heiligland
Doopsgezinde weeskinderen werden oorspronkelijk geplaatst in pleeggezinnen. Hierover bestond onvrede omdat de kinderen niet altijd de juiste opvoeding meekregen. In Haarlem was het de Doopsgezinde Vlaamse gemeente Het Blok die als eerste een doopsgezind weeshuis stichtte om dit probleem op een andere manier aan te pakken. Dit gebeurde in 1634. Het weeshuis werd gevestigd aan het Klein Heiligland. De oprichting was een gezamenlijk initiatief van de diaconie en enkele rijke gemeenteleden. Met name het kapitaal van het kinderloze echtpaar Nicolaes Billaerts en Tanneken van Pilcken vormde de basis van de financiering van het huis. Het gebouw zou bijna 250 jaar dienst doen en werd herhaaldelijk verbouwd, tot het in de 19e eeuw niet meer voldeed, onder andere voor wat betreft de eisen die aan hygiëne werden gesteld.

Verhuizing 1874 >>