Wij steunen jeugd in achterstandssituaties

Hoe?

Door het geven van financiële bijdragen aan projecten vooral in Nederland en ook in het buitenland.

Wil je weten of je een aanvraag bij ons kunt indienen?
Kijk dan hier voor onze voorwaarden en het aanvraagformulier.

Wil je een indruk krijgen van de projecten die wij zoal steunen?
Kijk dan hier voor de voorbeeldprojecten of bekijk ons jaarverslag 2022.

 

ONLINE - Ronde tafel op 31 mei - Weeshuizen? Stuur kinderen naar huis 

 

Onze geschiedenis
De geschiedenis van onze stichting gaat terug tot 1634 toen het weeshuis in Haarlem werd opgericht. Tot de jaren 60 van de vorige eeuw woonden er weeskinderen in het Weeshuis der Doopsgezinden. Deze historie vormt de basis van het hedendaagse vermogensfonds, dat met haar doelstellingen zo goed mogelijk aansluit bij het verleden én de actualiteit. Meer over onze geschiedenis is hier te vinden.

Aangepaste werkwijze aanvragen

Het Weeshuis werkt steeds meer proactief en op uitnodiging. Wij hebben geen open aanvraagloket, maar voor een deel van onze doelgroepen is het indienen van een projectidee mogelijk. Wij hanteren momenteel de volgende uitgangspunten rond het indienen van een aanvraag:

Bent u een bij ons bekende organisatie en werkt u op het gebied van kinderen in alternatieve zorg, kinderen in armoede, vluchtelingkinderen en/of kinderen met trauma neemt u gerust contact op met een van onze adviseurs over een eventuele mogelijkheid voor een nieuwe aanvraag.

Bent u een voor ons nieuwe organisatie (waarvan wij nog niet eerder een aanvraag hebben behandeld) en heeft u op dit moment een project voor de doelgroepen 'kinderen in armoede' in Nederland, 'vluchtelingkinderen' in Nederland of 'kinderen in alternatieve zorg' in lage en middeninkomenslanden, dan kunt u via deze link een projectidee indienen. U wordt dan mogelijk uitgenodigd voor een volledige aanvraag.

Aanvragen voor vakantiekampen of -activiteiten voor de doelgroepen kinderen in armoede, kinderen in alternatieve zorg (pleegzorg of jeugdzorg), vluchtelingkinderen, kinderen met trauma kunnen in 2024 worden ingediend van 1 januari tot 15 augustus. Aanvragen voor vakantiekampen of -activiteiten die in de zomer plaatsvinden moeten ingediend zijn vóór 15 juni. Via de volgende link kunt u de actuele criteria aangaande vakantieactiviteiten terugvinden.  De aanvraag kunt u via deze link indienen.