Colofon

Beeldmateriaal
Beelden bij ‘aanvragen’ en ‘over ons’ zijn afkomstig van de Nationale Beeldbank. Beelden bij de homepage en ‘geschiedenis’ komen uit eigen archief. Beelden bij ‘voorbeelden’ zijn aangeleverd door de ontvangers van onze bijdragen zelf en de foto’s van de voormalige weeshuizen aan het Klein Heiligland en de Kleine Houtweg zijn gemaakt door Evelien Henstra.

Ontwerp website
Susan de Loor | www.kantoordeloor.nl