Geschiedenis

Achtergrond schilderij

Jan Adam Kruseman, Regenten Weeshuis der Doopsgezinden, 1834, olieverf op doek

Regentenstuk
Op de homepage wordt een uitsnede van een groter schilderij gebruikt: het regentenstuk uit 1834. Er is gekozen voor deze specifieke uitsnede omdat de nadruk daarin komt te liggen op het weesmeisje.
Hier wordt kort de achtergrond van dit schilderij toegelicht.

Het regentenstuk werd in 1834 geschilderd door Jan Adam Kruseman ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Weeshuis. In 1833 hadden de zittende regenten van het Weeshuis besloten om het 200-jarig bestaan van het tehuis in 1834 op passende wijze te vieren. Om dat bijzonder te markeren, werd het besluit genomen om, naast diverse andere feestelijke activiteiten, een groot schilderij te laten maken. Het schilderij werd op 29 april 1834 in een fraaie lijst in de regentessenkamer van het Klein Heiligland afgeleverd.

Interactie weeskinderen
Nog min of meer overeenkomstig de traditie van dit genre regentenstuk was het regentencollege, met binnenvader Albert Lieuwens bescheiden op de achtergrond, afgebeeld in de regentenkamer, zittend en staand rond een tafel. Geheel nieuw was de interactie met de weeskinderen, die de andere kant van het doek vullen en dus letterlijk naast de regenten staan afgebeeld. Daardoor is het focuspunt komen te liggen op de overhandiging door president Vincent Loosjes van het jubileumgeschenk aan het oudste weesmeisje, Maria de Koning.

Het schilderij verhuisde in 1874 mee naar het nieuwe weeshuis aan de Kleine Houtweg 18 en vandaar in 1940 naar het weeshuis aan de Baan, waar het tot zijn opheffing de regentenkamer heeft gesierd. Na enige omzwervingen in het kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente Haarlem en in het Museum Catharijneconvent te Utrecht, hangt het sinds 2006 weer aan de Kleine Houtweg, waar tegenwoordig Hart Haarlem (centrum voor kunst en cultuur) gevestigd is en waar het Weeshuisbestuur voor haar bestuursvergaderingen gebruik maakt van de regentessenkamer.

<< Sluiting 1962