Aanvragen

Criteria & richtlijnen

Vanwege nieuwe beleidsontwikkelingen nemen wij tijdelijk geen projectideeën en nieuwe aanvragen in behandeling. Zowel het aanvraag loket als het projectidee loket op de website zijn met ingang van 23 maart tijdelijk gesloten.
Eind mei kunt u op deze plek kijken voor nieuwe berichtgeving.

Aanvragen voor vakantiekampen kunt u tot en met 15 mei wel nog indienen.

*******

Aanvragen kunnen worden ingediend als het gaat om projecten gericht op jeugdigen in een achterstandssituatie.

Onze doelgroepen

Projecten met een doopsgezinde achtergrond hebben een zekere voorrang, maar dit speelt slechts een beperkte rol.

Aanvragen van vriendenstichtingen kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer bij de aanvraag inzage wordt geboden in de financiële positie van zowel de vriendenstichting als van de organisatie waarvoor wordt geworven. Dit betekent dat jaarrekeningen van twee organisaties dienen te worden bijgevoegd. 

Niet in aanmerking komen

Aanvragen voor vakantiekampen of vakantieactiviteiten
Aanvragen voor vakantiekampen of -activiteiten kunnen worden ingediend van 1 januari tot 15 mei van ieder jaar. Voor deze aanvragen gelden de volgende criteria:

Aanvragen voor het buitenland
Voor aanvragen ten behoeve van het buitenland gelden aanvullende criteria.

Voor alle aanvragen geldt