Aanvragen

Criteria & richtlijnen

De stichting streeft na dat kinderen in de genoemde doelgroepen nu en in de toekomst een zo autonoom, veilig en gelukkig mogelijk leven kunnen leiden. Hiertoe worden donaties verstrekt aan partijen/partners die in staat zijn om op effectieve wijze kinderen, jeugdigen, families en gemeenschappen te bereiken.

De stichting ontvangt aanvragen op twee manieren: op uitnodiging (het grootste deel) en via ingediende projectideeën op een deel van de genoemde doelgroepen. 

Onze doelgroepen

Nederland

Buitenland

 

Niet in aanmerking komen

 

Aanvragen voor vakantiekampen of vakantieactiviteiten
Aanvragen voor vakantiekampen of -activiteiten kunnen in 2022 worden ingediend van 1 januari tot 15 augustus  Aanvragen voor vakantiekampen of -activiteiten die in de zomer plaatsvinden moeten ingediend zijn vóór 15 juni. Voor deze aanvragen gelden de volgende criteria:

 

Aanvragen voor het buitenland
Voor aanvragen ten behoeve van het buitenland gelden aanvullende criteria.

 

Voor alle aanvragen geldt