Voorbeelden

Karuna Foundation

Opschaling van een dorpsprogramma voor kinderen met een handicap in Nepal

Karuna Foundation richt zich op verbetering van kwaliteit van leven van kinderen met een handicap en preventie van geboorteafwijkingen of handicaps die ontstaan in de eerste levensjaren van kinderen. Met de huidige opschaling van het Inspire2Care programma in Nepal wil de organisatie de komende jaren werken aan een inclusieve gemeenschappen. Vooruitstrevend aan dit programma is dat de Nepalese overheid via een tender het programma heeft opgenomen in haar beleid en budgetten. Provincies en gemeentes betalen ruim 60% van de uitvoeringskosten. Daarmee wordt de financiële duurzaamheid versterkt en ligt het eigenaarschap bij de dorpsgemeenschappen. Met de rehabilitatie component worden in totaal 10.000 kinderen met een handicap en hun ouders bereikt. De kinderen worden in hun eigen omgeving en met lokale middelen ondersteund. Daarnaast wordt ingezet op bewustwording en gedragsverandering in de dorpsgemeenschap. Op deze manier ontstaan ‘disability inclusieve’ gemeenschappen waar kinderen met een handicap gelijke toegang tot basisvoorzieningen als onderwijs en zorg hebben en zij volwaardiger deel kunnen nemen aan de samenleving.

foto door Karuna Foundation