Voorbeelden

Het Witte Bos

FAS in de pleegzorg
Stichting Het Witte Bos besteedde al eerder aandacht aan het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS), maar spitste het in dit project toe op de pleegzorg. De aandoening FAS is het gevolg van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Jaarlijks worden er in Nederland naar schatting 500 kinderen met FAS geboren. FAS is niet te genezen en heeft grote gevolgen voor het verdere leven: naast lichamelijke effecten is er ook sprake van neurologische afwijkingen waardoor er bijvoorbeeld problemen met concentratie kunnen ontstaan. Veel kinderen met FAS belanden vanwege hun sociaal-maatschappelijke achtergrond in een pleeggezin. Prevalentie van FAS in pleegzorg is dan ook tot tien maal hoger dan daarbuiten. Pleegouders en pleegzorgprofessionals zijn vaak onvoldoende voorbereid en beschikken over onvoldoende kennis en informatiemogelijkheden om deze pleegkinderen de benodigde zorg en begeleiding te bieden. Met het project ‘FAS in de pleegzorg’ wilde Het Witte Bos juist de FAS kinderen in de pleegzorg steunen door de kennis bij pleegouders en pleegzorgprofessionals te vergroten. Met onder andere de verspreiding van inspiratieboeken, het creëren van een website met ervaringsfilmpjes, het faciliteren van lotgenotencontact en een reizende expositie, werd FAS in de pleegzorg op de kaart gezet.

‘De bijeenkomst heeft indruk gemaakt en FAS staat nu beter op het netvlies bij de pleegzorgmedewerkers van Juzt. Mogelijk zijn er veel meer pleegkinderen bij ons in begeleiding die hiermee kampen dan dat we nu weten.’
[een medewerker van Juzt Pleegzorg]

...

‘Ik merk dat ik FAS heb omdat ik anders denk. Met geschiedenis vind ik het bijvoorbeeld moeilijk om de opdrachten te onthouden en om goed op te letten. In de klas is het vaak heel druk. Dan wordt het ook heel druk in mijn hoofd. Als je dan in mijn hoofd zou kijken zou je zien dat mijn hoofd bijna zou ontploffen. Alsof duizend kleine kabouters in mijn hoofd stampen.’
[een meisje van 12 jaar met FAS]