Voorbeelden

Defence for Children

De Kinderrechtenhelpdesk

De Kinderrechtenhelpdesk is het kloppend hart van Defence for Children. Met o.a. steun van het Weeshuis der Doopsgezinden verlenen de juristen van Defence for Children juridisch advies aan kinderen, ouders, advocaten, hulpverleners en andere professionals. Daarbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de implementatie van artikelen uit het VN-Kinderrechtenverdrag die gaan over jeugdhulp, kinderbescherming, familierecht, jeugdstrafrecht, vreemdelingenrecht en bescherming van kinderen tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. Enkele behaalde resultaten zijn:

Gezin weer aangesloten op stadsverwarming
Een maatschappelijk werker neemt in de winter contact op met de Kinderrechtenhelpdesk. Zij vertelt over de erbarmelijke leefsituatie van haar cliënt, een alleenstaande moeder met minderjarige kinderen. Het gezin is ruim een jaar afgesloten van de stadsverwarming wegens een forse betalingsachterstand. Het gezin heeft hierdoor ook geen warm water. Moeder vertelt dat het steeds kouder wordt in huis. De kinderen kunnen slecht tegen de kou en worden zelfs ziek. Nadat de Kinderrechtenhelpdesk belt met de betrokken instanties blijkt dat het grootste gedeelte van de betalingsachterstand al is voldaan. Helaas weigert de energieleverancier de stadsverwarming aan te sluiten en laten zij het gezin letterlijk in de kou staan. We schrijven daarop een brief naar de energieleverancier om hen erop te wijzen dat zij een sociale verantwoordelijkheid hebben. We benadrukken dat kinderen recht hebben op een toereikende levensstandaard, wat betekent dat zij recht hebben op verwarming én warm water. De energieleverancier neemt vervolgens contact op met de schuldhulpverlening van het gezin. Een week later ontvangen we bericht dat de stadsverwarming van het gezin weer is aangesloten.

Guineese meisjes toch beschermd tegen besnijdenis
Verschillende Guineese meisjes vroegen met hun moeders asiel vanwege het grote risico op meisjesbesnijdenis in hun land. In Guinee wordt ongeveer 97 procent van de vrouwen en meisjes besneden en de sociale druk om meisjesbesnijdenis toe te passen is zeer groot. Toch werden de asielaanvragen van de meisjes afgewezen. De meisjes en hun moeders hebben in Nederland tot aan de hoogste bestuursrechter geprocedeerd over hun zaak. Toen zij uitgeprocedeerd raakten stapten zij naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof stelde hierop kritische vragen aan de Nederlandse overheid waarna de staatssecretaris besloot de meisjes en hun moeders toch asiel te verlenen. De juristen van de Kinderrechtenhelpdesk hebben de procedures van de meisjes op nationaal niveau ondersteund en schreven een stuk ter ondersteuning van de klacht bij het Europees Hof.
“Het is heel goed nieuws dat de Guineese meisjes nu toch een asielvergunning hebben gekregen. Eindelijk is hen recht gedaan. Het is wel wrang om te moeten constateren dat hiervoor de tussenkomst van het Europees Hof nodig is. De opluchting bij de betrokken moeders en dochters is groot.” [Martin Vegter, jurist bij Defence for Children].

foto Defence for Children