Over ons

Organisatie

In 1978 verkreeg het Weeshuis der Doopsgezinden de bestuurlijke rechtsvorm van een stichting en werden de statuten vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2008 (de ingangsdatum van de ANBI-regeling) is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI. Klik hier voor meer informatie over hoe wij dit als organisatie invullen.

Bestuur
De stichting heeft zes bestuursleden. De bijeenkomsten van het bestuur vinden gemiddeld elke zeven weken plaats. Het bestuur wordt momenteel gevormd door:

De nevenfuncties van onze bestuursleden vindt u hier.

Adviseurs: mw J.E. Schouten en mw M.H.G.M. Schreurs
Uitvoerende taken: mw E.F. van Rijn.

Raad van toezicht
De raad van toezicht wordt gevormd door:

Jaarverslag
Het jaarverslag over 2022 kunt u hieronder downloaden.

Jaarverslag 2022