Over ons

Organisatie

In 1978 verkreeg het Weeshuis der Doopsgezinden de bestuurlijke rechtsvorm van een stichting en werden de statuten vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2008 (de ingangsdatum van de ANBI-regeling) is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI. Klik hier voor meer informatie.

Bestuur
De stichting heeft zes bestuursleden. De bijeenkomsten van het bestuur vinden gemiddeld elke zeven weken plaats. Het bestuur wordt momenteel gevormd door:

Adviseurs: mw J.E. Schouten en mw M.H.G.M. Schreurs
Uitvoerende taken: mw E.F. van Rijn.

Raad van toezicht
De raad van toezicht wordt gevormd door:

Jaarverslag
Het jaarverslag over 2019 kunt u hieronder downloaden.

Jaarverslag 2019