Over ons

Samenwerking

Vereniging Fondsen in Nederland (FIN)

Het Weeshuis is lid van de FIN: de belangenvereniging voor vermogensfondsen en neemt deel aan de ledenvergaderingen en themabijeenkomsten. 

Het bestuur van de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2023.

Op de website van de Vereniging van Fondsen in Nederland is meer informatie te vinden over deze toetsing.

Andere fondsen

Het Weeshuis zoekt regelmatig de samenwerking op met andere vermogensfondsen. Kennisdeling en samen optrekken op thema’s die belangrijk voor ons zijn, leiden vaak tot meer efficiëntie of een beter bereik.