Over ons

Samenwerking

Vereniging Fondsen in Nederland (FIN)

Het Weeshuis is lid van de FIN: de belangenvereniging voor vermogensfondsen. Naast de ledenvergaderingen en themabijeenkomsten zoekt het Weeshuis daarnaast regelmatig de samenwerking op met andere leden. Kennisdeling en samen optrekken op thema’s die belangrijk voor ons zijn leiden vaak tot meer efficiëntie of een beter bereik.

De FIN heeft in samenspraak met de overheid en de leden van de vereniging een gedragscode opgesteld voor vermogensfondsen die lid zijn. Belangrijke doelstellingen hiervan zijn kwaliteitsverbetering en verhoging van de transparantie. Stichting Weeshuis der Doopsgezinden verklaart te voldoen aan de FIN-Normen Goed Bestuur en heeft daartoe de jaarlijkse Verklaring naleving FIN-Normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt (meest recent in 2019).
Op de website van de Vereniging van Fondsen in Nederland is meer informatie te vinden over deze toetsing.

Stichting Haarlemse Vrienden

Het Weeshuis der Doopsgezinden werkt samen met twee andere doopsgezinde Haarlemse Fondsen in de Stichting de Haarlemse Vrienden en verleent financiële steun aan deze stichting. Het gaat om het Fonds van Zanten en het Fonds tot den Predikdienst.

Het doel van de samenwerking is om financiële steun te verlenen aan doopsgezinde instellingen uit Nederland of het buitenland op allerlei gebied buiten de eigen werkgebieden van de participerende fondsen: bijvoorbeeld restauratie van kerkgebouwen of hofjes, hulp bij de exploitatie van doopsgezinde broederschapshuizen in Nunspeet, Schoorl of Fredeshiem of projecten van doopsgezinde gemeenten of jongerenorganisaties. De steun wordt gegeven in de vorm van leningen of giften, afhankelijk van de aard van het project en de zelfredzaamheid van de aanvrager. Het bestuur van Stichting de Haarlemse Vrienden legt periodiek verantwoording af aan de besturen van de drie participanten en laat een jaarrekening opstellen. Elke participant wijst één bestuurder aan en draagt in principe financieel gelijkelijk bij aan de Stichting de Haarlemse Vrienden.