Voorbeelden

Villa Pinedo

'Niet jouw taak': (online) hulp voor kinderen die te maken hebben met een vechtscheiding.

Met het project “Niet jouw taak” wil Villa Pinedo kinderen steunen van wie de ouders in een (vecht)scheiding verwikkeld zijn. Het meerjarige project beoogt met een multimediale aanpak deze kinderen te bereiken en te ondersteunen op een manier die bij ze past. De website wordt hiertoe nog beter afgestemd op de doelgroep en ook de andere communicatiemiddelen worden geoptimaliseerd (voorbeelden: video’s, jongerenforum, app, online buddy’s). Op 8 september 2016, de dag van de scheiding, lanceerde Villa Pinedo de peer to peer campagne 'Niet Jouw Taak'. Het buddyproject maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Precies een jaar later waren al 574 kinderen gekoppeld aan een buddy. 

Door het buddy-project heb ik geleerd dat mijn negatieve ervaring met de scheiding van mijn ouders niet alleen maar negatief hoeft te zijn, want ik kan er andere kinderen mee helpen door ze een luisterend oor te bieden of advies te geven vanuit mijn eigen situatie. [één van de buddy’s].

...

Mijn bonusdochter Lisa heeft sinds kort een buddy en daar zijn wij echt ontzettend blij mee. Wij merken dat Lisa lekkerder in haar vel zit doordat ze weet dat ze haar verhaal kwijt kan bij iemand die ze niet kent maar die wel echt naar haar luistert. Top! [een stiefmoeder]

foto Villa Pinedo