Voorbeelden

UAF – Stichting voor Vluchteling-Studenten

MBO Helpdesk voor vluchtelingen

Vluchtelingen in Nederland willen graag hun steentje bijdragen aan onze samenleving en hun eigen brood verdienen. Dat is niet altijd makkelijk. Je moet de taal goed spreken en je hebt vaak een Nederlands diploma nodig om aan de slag te komen. Het UAF biedt vluchtelingen begeleiding en financiële ondersteuning bij studie en het vinden van een passende baan. Met een bijdrage van het Weeshuis der Doopsgezinden voor de MBO Helpdesk krijgen gevluchte jongeren die een mbo opleiding willen doen passend studieadvies en helpt het UAF in nauwe samenwerking met de Regionale Opleidingscentra (ROC’s) om hen succesvol in te laten stromen bij een mbo opleiding van hun keuze. Ook helpt het UAF vluchtelingen bij het vinden van een werkplek voor een BBL opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg) waarbij je meestal één dag in de week naar school gaat en daarnaast 4 dagen in de week werkt bij een bedrijf.

Sedr Fatom (24 jaar, afkomstig uit Syrië) is één van de deelnemers aan een nieuw leerwerktraject voor het mbo dat het UAF heeft opgezet samen met energiebedrijf Alliander en opleidingsinstituut Temphory. Sedr kan op deze manier door in de elektrotechniek, een vak waar hij in Syrië al ervaring in op deed: ‘Dit is meer dan ik me kon voorstellen.’Als enige van zijn familie volgde Sedr in Syrië een elektro-opleiding. Zijn keus voor de elektrotechniek was gedurfd; zijn twee oudere broers zijn net als zijn vader kledingmaker. ‘Maar ik wilde dat niet. Het leek me saai. Ik wil niet op een kantoor werken, ik wil bewegen en veel met mensen kunnen praten.’ Het bleek een goede keus: hij slaagde voor zijn opleiding en kon daarna enkele jaren ervaring opdoen bij een klein elektriciteitsbedrijf.

foto UAF Vluchtelingen