Voorbeelden

Stichting De Ster

Therapeutische vakantiekampen
Stichting De Ster biedt vakantiekampen aan kinderen die als gevolg van pesterijen een steuntje in de rug kunnen gebruiken om hun zelfvertrouwen te vergroten. De stichting werkt volgens de Sterk-formule; een unieke formule die leren en plezier maken combineert in een laagdrempelig hulpverleningstraject met wetenschappelijk bewezen positief effect. In een uitgebreide intake met kind en ouders wordt bekeken wat het kind nodig heeft en hoe het het beste begeleid kan worden tijdens het vakantiekamp (de behandelweek).

Er zijn verschillende typen vakantiekampen, bijvoorbeeld voor jongeren die net de overstap naar de brugklas gaan maken of voor jongeren die al eerder een kamp bij De Ster hebben gevolgd en behoefte aan verdieping hebben. Tijdens het vakantiekamp werken deskundigen met de kinderen aan hun zelfvertrouwen, assertiviteit, sociale weerbaarheid en sociale vaardigheden. Vier tot zes weken na de vakantie wordt een nazorggesprek gevoerd met kind en ouders en wordt bekeken waar het kind nog tips over nodig heeft en wordt aan ouders een pedagogisch advies meegegeven.

‘Het gaat nu echt heel goed met mij. Ik ben geslaagd voor mijn vmbo diploma met een gemiddelde van 7,6 dus daar was ik heel blij mee. Met mijn klas ging het de laatste maanden ook erg goed. We deden leuke dingen en ik werd uitgenodigd op feestjes. Ik ga eindelijk met de opleiding beginnen die ik al zo lang wou doen: pedagogisch medewerker. Ik heb daar echt heel veel zin in en er gaan wel 10 van mijn klas naar die school. Ik zit zelfs met 2 meisjes waar ik heel goed mee om ga (eerst niet) in de klas! En die vroegen zelf aan mij of we samen zouden fietsen en meestal vroeg ik zoiets.’
[een deelnemer van 16 jaar oud]

...

‘Mijn beide kinderen zijn naar het stay strong kamp geweest, mijn zoon zelfs 2 keer. Het is geweldig wat ze bereiken in zo’n korte tijd. De kinderen wilden nooit hulp, maar vonden het kamp geweldig. Je kunt jezelf zijn en er is zoveel respect. Stichting de Ster heeft ons veel gebracht en we zullen altijd dankbaar zijn.’
[een moeder van een deelnemer]