Voorbeelden

Stahili Foundation

De-institutionalisering van kinderen in weeshuizen

In Kenia werkt Stichting Stahili aan de verandering van de wijze waarop kinderen worden opgevangen en verzorgd, vooral door de afhankelijkheid van weeshuizen te verminderen. Stahili zet zowel in op de-institutionalisering (minder kinderen in weeshuizen) als op het ontwikkelen van sterke en effectieve gezinsgerichte alternatieve zorg waardoor gezinnen en gemeenschappen worden versterkt en scheiding van gezinnen wordt voorkomen. Stahili - wat ‘verdienen’ betekent in het Swahili - deelt de overtuiging dat elk kind het recht heeft om op te groeien in een gezin of gezinssituatie. 

Stahili werkt in Murang’a County, waar na onderzoek bleek dat ongeveer 600 kinderen in tehuizen wonen. De meerderheid van deze kinderen heeft echter nog familieleden die voor hen kunnen zorgen, mits zij daarbij worden ondersteund. Covid 19 bracht een aantal uitdagingen met zich mee, waaronder het snelle vertrek van bijna 200 kinderen uit weeshuizen in Murang’a zonder voorbereiding, evenals een verhoogd risico op scheiding van gezinnen. Deze lastige periode bood ook een kans voor snelle hervorming en Stahili gaf cruciale steun aan vijf weeshuizen in de regio. Door middel van casemanagement ondersteuning, sociaal werk en begeleiding, initiatieven voor gezinsversterking en training van personeel, werd de overgang van institutionele naar gezinsgerichte zorg begeleid. Ook tijdens de Covid periode werkte Stahili samen met overheidspartners om het programma voor nood-pleegzorg te versterken. Daarbij worden mogelijkheden voor kortdurende zorg georganiseerd om te voorkomen dat kinderen in de institutionele zorg terechtkomen. Door dit programma kon institutionalisering van 22 kinderen worden voorkomen en werd ingezet op hun veilige re-integratie in de eigen gemeenschap.

Voor het Weeshuis der Doopsgezinden is systeemverandering van institutionele zorg naar familie-omgeving een speerpunt.

foto Stahili Foundation