Voorbeelden

SOS Kinderdorpen

Kinderdorp N’Djamena in Tsjaad
Ook met SOS Kinderdorpen is in 2015 een meer intensieve vorm van samenwerking aangegaan. Het Weeshuis heeft ervoor gekozen om een kinderdorp in Tsjaad te steunen. Tsjaad behoort tot de 10 armste landen van de wereld en de situatie voor kinderen die zorg van hun ouders zijn kwijtgeraakt, is dan ook zeer zorgelijk. Sinds 2003 is SOS Kinderdorpen in Tsjaad actief. Het Kinderdorp in N’Djamena vangt zo’n 160 kinderen en jongeren op. Ook wordt vanuit hier het familieversterkende programma in de omgeving gedraaid, wordt een medische post opengesteld en zijn er onderwijsvoorzieningen voor de bredere omgeving. Het Weeshuis der Doopsgezinden steunt 2 SOS families, waar in elk zo’n 10 kinderen een liefdevol thuis vinden.

Pauline begon in 2005 als SOS moeder in N’Djamena. Ze besloot toen SOS moeder te worden, omdat ze iets wilde doen aan de slechte situatie waarin weeskinderen in Tsjaad verkeren. Ze hoorde de oproep op de radio en reageerde meteen. Ze is daarmee SOS moeder van het eerste uur. Het kinderdorp in N’Djamena is één van de weinige instanties die een oplossing biedt voor deze kwetsbare groep kinderen. Naast liefde en zorg voor elkaar, brengt zij haar negen kinderen van jongs af aan bij hoe belangrijk school is voor een goede toekomst. Vol liefde spreekt ze over haar kinderen, waar ze niet meer zonder zou willen leven.

‘Om elke dag voor deze kinderen te mogen zorgen is een gift van god.’
[SOS moeder Pauline]

...

‘Ik heb niet alles wat ik wil, maar wel alles wat belangrijk is: een huis, een moeder, broers en zussen en vrienden.’
[een SOS kind van 10 jaar oud]