Voorbeelden

Solidair Groningen en Drenthe

Ieder kind telt mee in het Westerkwartier

In het Groningse Westerkwartier groeien bovengemiddeld veel kinderen in armoede op. In het lokale Armoedepact werken organisaties samen om de gevolgen daarvan aan te pakken. Eén van de initiatieven is het project “ieder kind telt mee in het Westerkwartier”. Het richt zich op de problematiek van sociale uitsluiting en gebrek aan ontwikkelingskansen, op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Door het project worden de leerlingen van de bovenbouw van 25 basisscholen zich bewust van de gevolgen van armoede, hoe het voelt om arm te zijn en hoe ieder kind in de klas mee kan doen. Leerkrachten worden getraind en raken in staat om armoede bespreekbaar te maken, te herkennen en passende ondersteuning te geven. Scholen worden ondersteund in het formuleren van hun armoedebeleid en de uitvoering daarvan. Voor het Weeshuis is dit project belangrijk omdat het hier gaat om beeldvorming en taboedoorbreking. Naast de vele projecten voor materiële steun die wij financieren, is dit een waardevolle aanvulling met een andere invalshoek ten aanzien van armoede.

foto Solidair Groningen-Drenthe