Voorbeelden

Social Image

26.000 gezichten

Het multimediaproject ’26.000 gezichten’  is een vervolg op het gelijknamige project dat in 2004-2006 draaide. Toentertijd werden 99 uitgeprocedeerde asielzoekers gefilmd en deze korte filmpjes werden uitgezonden op de publieke omroep. Het doel was om deze mensen een gezicht te geven én om de problematiek van asielzoekers en vluchtelingen meer aandacht te geven in samenleving en politiek teneinde het draagvlak in de samenleving te vergroten en een humaner asielbeleid te bevorderen. Juist omdat kinderen vaak de dupe zijn in langdurige asielprocedures, wilden de initiatiefnemers jaren later kijken hoe het nu gaat met de kinderen die toen in beeld werden gebracht. Veelal gaat het om jongvolwassenen die inmiddels hun weg in de Nederlandse samenleving hebben gevonden en die als hoopgevend rolmodel kunnen fungeren voor de kinderen die nú in asielzoekerscentra wonen. De nieuwe films vormen de basis van een onderwijsproject op Nederlandse scholen. Daarnaast krijgen de huidige kinderen in azc’s digitaal en offline de ruimte om zichzelf te uiten op verschillende manieren. Zoals vlogs, een digitaal platform en ontmoetingen met Nederlandse kinderen. Het Weeshuis heeft eerder al bijgedragen aan de onderzoeksfase van 26.000 gezichten en besloot ook steun te verlenen voor de productiefase. De films kwamen uiteindelijk in de weken rond kerst en jaarwisseling 2020/2021 op de publieke televisie. 

26000 Gezichten – – 15 jaar later 

foto Social Image