Voorbeelden

Leergeld Amsterdam

Steun voor ongedocumenteerde kinderen

Stichting Leergeld Amsterdam steunt kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een smalle beurs met zaken die nodig zijn om mee te kunnen doen in vrije tijd en vooral op school. In Amsterdam leven bovengemiddeld veel kinderen in armoede en tijdens de coronacrisis is dat nog verder toegenomen. Met steun van Leergeld ontvangen kinderen laptops, fietsen en bijles.

Door ervaringen in de praktijk heeft stichting Leergeld nu ook specifieke aandacht voor ongedocumenteerde kinderen ontwikkeld. Ongedocumenteerden mogen er niet zijn en toch zijn ze er. Als kind ben je er dan ook, daar waar je eigenlijk niet mag zijn. Gelukkig mag je wel naar school. Vaak is er thuis echter geen geld voor boeken, bijles en andere basisvoorzieningen. Met Corona werden ook deze gezinnen nog eens extra getroffen, omdat veel ouders daardoor hun inkomen hebben verloren. Het vraagt om een lange adem om deze kinderen in hun leven daadwerkelijke kans te geven op succes. Zeker bij kinderen uit arme gezinnen, die zich liever in de schaduwzijde van het leven onopvallend bewegen. De elementen: de tijd om in contact te komen, vertrouwen opbouwen en de tijd om de kansen in het leven van een kind structureel te verbeteren, vragen tijd. 

foto Leergeld Amsterdam