Voorbeelden

Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek

Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek

Forensisch medisch ondezoek bij jonge slachtoffers van marteling en ernstig geweld

Onder de mensen die in Nederland asielaanvragen, bevindt zich een bijzondere groep: zij die slachtoffer werden van marteling en ander ernstig geweld. Door het opgelopen trauma of door schaamte blijken sommigen van hen niet in staat om hun verhaal over te brengen bij de IND. Hun asielverzoek wordt afgewezen. Het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek, iMMO, doet forensisch medisch onderzoek naar de fysieke en psychische gevolgen van marteling en geweld. Het levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een zorgvuldige asielprocedure en de bescherming van mensenrechten. iMMO maakt gebruik van speciaal opgeleide professionals – medici en psychologen – die de onderzoeken volgens internationale standaarden uitvoeren en die zich op basis van vrijwilligheid beschikbaar stellen. Het Weeshuis der Doopsgezinden steunt iMMO voor onderzoeken bij minderjarige asielaanvragers.