Voorbeelden

Friendship Bangladesh

Basisonderwijs in de chars

Friendship is een Bengaalse organisatie die de allerarmste en vergeten mensen in de deltagebieden in het noorden en zuiden van Bangladesh op meerdere gebieden helpt met de implementatie van duurzame lokale oplossingen. De Nederlandse tak is in 2007 opgericht om Friendship Bangladesh te steunen bij het realiseren van haar doelen: levens redden, armoedebestrijding, klimaatadaptatie en zelfredzaamheid. Goed onderwijs is hiervoor essentieel.

Friendship runt op dit moment 43 scholen voor basisonderwijs in zeer arme en afgelegen kustgebieden en eilanden (chars), waar 3631 kinderen onderwijs krijgen waarvan ze anders verstoken zouden zijn. De coronapandemie bemoeilijkt het lesgeven, maar de leerkrachten zorgen ervoor dat ze contact houden met de leerlingen, bezoeken ze thuis en zorgen ervoor dat de lessen zoveel mogelijk door kunnen gaan. Waar de middelen niet toereikend zijn, streeft Friendship ernaar dat tenminste één kind per familie naar school kan gaan. De kinderen leren op school niet alleen het landelijk vastgestelde curriculum, maar bijvoorbeeld ook hoe belangrijk hygiëne thuis en op school is. Friendship vindt het daarnaast belangrijk dat kinderen een goed begrip hebben van enkele fundamentele menselijke waarden, de ‘Code of Ethics’. Met de kinderen worden daarom thema’s als eerlijkheid en rechtvaardigheid verkend, waarbij ze hun eigen ervaringen kunnen inbrengen. Eén van de succesfactoren is dat leerkrachten uit de lokale gemeenschappen worden gerekruteerd en door Friendship getraind om zo de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

Voor het Weeshuis is Friendship een belangrijke partij omdat zij inzetten op duurzame steun aan de meest kwetsbaren, waarbij menselijke waardigheid voorop staat. Dat de aanpak binnen het onderwijsprogramma ook positief is beoordeeld door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Dhaka is waardevol en hoopgevend voor de toekomst.

foto Friendship Bangladesh