Over ons

Doelstelling & beleid

Het Weeshuis der Doopsgezinden is een vermogensfonds: een organisatie met een eigen vermogen dat door de oprichters van het oorspronkelijke weeshuis in 1634 is gestart (zie daarvoor geschiedenis). Na de sluiting van het daadwerkelijke weeshuis, bleef het door de opeenvolgende besturen opgebouwde vermogen bestaan. De bestuurders van het weeshuis besloten om dit blijvend in te zetten voor jeugdigen en jongeren op een wijze die zo goed mogelijk past bij de geschiedenis van de organisatie. De opbrengsten van het vermogen worden daarom besteed aan projecten en initiatieven ten behoeve van jeugd- en jongeren in achterstandsituaties.

Doelstelling
De statutaire doelstelling van het Weeshuis der Doopsgezinden luidt ‘Het zonder winstoogmerk stimuleren van jeugd- en jongerenwerk in de regio Kennemerland, elders in Nederland en daarbuiten, waarbij het gaat om activiteiten op uiteenlopende gebieden ten behoeve van jeugd en jongeren in achterstandssituaties’ (vastgesteld in mei 2014).

Beleid

Het beleidsplan van de stichting is hier te bekijken. 

Het Weeshuis streeft ernaar om ca. 2/3 van haar giften te verstrekken voor projecten binnen Nederland en 1/3 voor projecten in het buitenland. Daarbij wordt op meerdere manieren gewerkt. Een deel van de donaties wordt verstrekt binnen samenwerkingsverbanden met partners die actief zijn op thema’s die het Weeshuis belangrijk vindt. Die worden actief door het Weeshuis benaderd om te onderzoeken welke samenwerkingsmogelijkheden bestaan. Voorbeelden hiervan vindt u onder voorbeelden.

De reden om op deze wijze te werken is tweeledig. Met een langdurige betrokkenheid bij een partner en thema krijgt het Weeshuisbestuur beduidend meer inzicht in en kennis over een gekozen onderwerp en regio. Zij krijgt daarmee ook meer zicht op de langere termijn resultaten van haar bestedingen. Voor de betreffende partner biedt deze werkwijze het voordeel dat een project een zekerheid voor meerdere jaren krijgt. Daarnaast kan een positief kritische inhoudelijke betrokkenheid vanuit het Weeshuis ook een stimulerende werking hebben.

Het andere deel van onze donaties wordt verstrekt aan projectaanvragen die via onze website worden ingediend (zie daarvoor nieuwe aanvraag en projectidee).