Over ons

Doelstelling & beleid

Het Weeshuis der Doopsgezinden is een vermogensfonds: een organisatie met een eigen vermogen dat door de oprichters van het oorspronkelijke weeshuis in 1634 is gestart (zie daarvoor geschiedenis). Na de sluiting van het daadwerkelijke weeshuis in de jaren 60 in de vorige eeuw, bleef het door de opeenvolgende besturen opgebouwde vermogen bestaan. De bestuurders van het weeshuis besloten om dit blijvend in te zetten voor jeugdigen en jongeren op een wijze die zo goed mogelijk past bij de geschiedenis van de organisatie. De opbrengsten van het vermogen worden daarom besteed aan projecten en initiatieven ten behoeve van jeugd- en jongeren in achterstandsituaties.

Doelstelling
De statutaire doelstelling van het Weeshuis der Doopsgezinden luidt ‘Het zonder winstoogmerk stimuleren van jeugd- en jongerenwerk in de regio Kennemerland, elders in Nederland en daarbuiten, waarbij het gaat om activiteiten op uiteenlopende gebieden ten behoeve van jeugd en jongeren in achterstandssituaties’ (vastgesteld in mei 2014).

Beleid

Het beleidsplan van de stichting is hier te bekijken. 

De stichting streeft na dat kinderen in de genoemde doelgroepen nu en in de toekomst een zo autonoom, veilig en gelukkig mogelijk leven kunnen leiden. Hiertoe worden donaties verstrekt aan partijen/partners die in staat zijn om op effectieve wijze kinderen, jeugdigen, families en gemeenschappen te bereiken. Het doopsgezinde gedachtegoed is daarbij een waardevolle aanvullende leidraad om partners te toetsen, samenwerkingen aan te gaan en bij te dragen aan een beter leven voor de wezen van deze tijd.

Het Weeshuis streeft ernaar om ca. 2/3 van haar giften te verstrekken voor projecten binnen Nederland en 1/3 voor projecten in het buitenland. De stichting ontvangt aanvragen op twee manieren: op uitnodiging (het grootste deel) en via ingediende projectideeën op een deel van de doelgroepen.

Het fonds werkt zowel met eenmalige giften aan organisaties als samenwerkingsverbanden met partners die actief zijn op thema’s en doelgroepen die het Weeshuis belangrijk vindt. Voorbeelden van gesteunde organisaties vindt u onder voorbeelden.

Mogelijkheden voor meerjarige samenwerkingsverbanden worden actief door het Weeshuis onderzocht. Met een langdurige betrokkenheid bij een partner en thema krijgt het Weeshuisbestuur beduidend meer inzicht in en kennis over een gekozen onderwerp en regio. Zij krijgt daarmee ook meer zicht op de langere termijn resultaten van haar bestedingen. Voor de betreffende partner biedt deze werkwijze het voordeel dat een project een zekerheid voor meerdere jaren krijgt. Ook worden waar mogelijk werkbezoeken afgelegd en worden partijen die elkaar van nut zouden kunnen zijn aan elkaar gekoppeld. 

Naast het ontwikkelen van een passende portefeuille van partners voor elke doelgroep en de beoordeling van aanvragen, wil de stichting ook bijdragen aan samenwerking en kennisdeling binnen de sector. Daartoe wordt onder andere deelgenomen in verschillende samenwerkingsverbanden met andere vermogensfondsen.