Over ons

Ronde tafel 31 mei - Weeshuizen? Stuur kinderen naar huis!

-ONLINE BIJEENKOMST-

De Fondsen krijgen vaak veel aanvragen binnen gericht op het ondersteunen van kwetsbare kinderen zonder adequate ouderlijke zorg in lage- en middeninkomenslanden. Initiatieven voor kwetsbare kinderen worden vanuit goede intenties gestart, maar het is soms lastig om te bepalen welke initiatieven in het belang van de kinderen zijn. In veel landen floreren ‘weeshuizen’ en dit komt door misverstanden zoals het idee dat de kinderen wees zijn en tehuizen de vereiste en meeste efficiënt vorm zijn. Terwijl onderzoek laat zien dat opgroeien in een tehuis schadelijk is voor kinderen. Daarnaast hebben de meeste kinderen die in kindertehuizen verblijven nog een ouder. Echter zolang vanuit donorlanden nog steeds kindertehuizen worden gefinancierd en vrijwilligers worden gestuurd zullen deze tehuizen blijven voortbestaan. Er is dus noodzaak om donorfinanciering op andere wijze te gaan inzetten met aandacht voor de veiligheid en ontwikkeling van kinderen en met focus op het transitieproces van tehuis naar (pleeg)familie en het ondersteunen van alternatieve gezinsvormen.

Hoe bepaal je als financier wat wel en wat niet te steunen en wanneer een tijdelijke opvangvorm wel relevant is? En wat is daarvoor nodig in het beoordelingsproces (ook in geval van beperkte adviescapaciteit)?

U bent welkom tijdens de ronde tafel die wij op 31 mei 2024 organiseren voor fondsen en donoren. De online discussie zal worden gevoed met kennis en praktijkervaringen vanuit het Better Care Network Nederland en Hope and Homes for Children vanuit Oost- Afrika.

Indien u nog wenst aan te sluiten stuurt u dan een berichtje naar info@weeshuisdoopsgezinden.nl

Datum:       Vrijdag 31 mei 2024

Tijd:            13u – 14u45

Locatie:      Online

Heeft u vragen of wilt u weten of de bijeenkomst interessant is voor u of uw fonds, neemt u dan gerust contact op met Merel Schreurs via 06 – 48 88 47 30 of merel@weeshuisdoopsgezinden.nl