Aanvragen

Tussenrapportage

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden geeft in de bevestigingsbrief van een toekenning altijd aan op welk moment er een rapportage van het project wordt verwacht. In sommige gevallen wordt ook een tussentijdse rapportage gevraagd. Als dat bij u het geval is, dan zijn er twee mogelijkheden:

Formulier

Voor het Weeshuis is uw eigen evaluatie van het project van belang. Wij hechten er dan ook waarde aan dat u in uw tussenrapportage ingaat op wat er goed gaat, maar ook op wat er minder goed gaat dan verwacht en welke consequenties dit eventueel voor de uitvoering van het project heeft.

Wanneer zich, los van de vastgestelde rapportagemomenten, grote bijzonderheden of forse afwijkingen voordoen in uw project, dan worden wij graag actief en tijdig door u geïnformeerd. Wacht u niet tot de rapportagemomenten wanneer zich dergelijke omstandigheden voordoen. U kunt daarbij denken aan: wijzigingen in het projectplan, de planning en looptijd of andere zaken die van invloed zijn op de uitvoering van het project.