Aanvragen

Procedure

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden wil de jeugd in kwetsbare situaties kansen bieden door financiële steun te verstrekken aan projecten die binnen de doelstellingen vallen. Het bestuur van de stichting vergadert ca. acht keer per jaar, waardoor de behandeling van een aanvraag waarvan alle gegevens beschikbaar zijn, meestal niet meer dan drie maanden in beslag neemt.

Indien u twijfelt of uw project binnen deze doelstellingen zal vallen, kunt u eerst een projectidee indienen. Het bestuur behandelt alleen aanvragen die ingediend zijn via de daartoe bestemde portal.
Als u op de link klikt, komt u in de aanvraagomgeving waar u als aanvrager een eigen account aanmaakt. U kunt via deze omgeving een projectidee of aanvraag indienen en daarna ook rapporteren over de voortgang en afronding van een project.

In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met de privacy van uw persoonsgegevens die u in het kader van uw aanvraag aanlevert. 

Portal