Aanvragen

Procedure

Om een meer gerichte impact op onze doelgroepen te bereiken, voeren wij in 2021 veranderingen in onze werkwijze door. We blijven ons echter onverminderd en in dezelfde orde van grootte inzetten voor kinderen in kwetsbare situaties.

Onze werkwijze rond aanvragen is veranderd. Het open aanvraag loket is gesloten en het is niet meer mogelijk om op eigen initiatief een aanvraag bij ons in te dienen. Wij werken steeds meer proactief en op uitnodiging.

Wij hanteren momenteel de volgende uitgangspunten:

Bent u een bij ons bekende organisatie en werkt u op het gebied van kinderen in alternatieve zorg, kinderen in armoede, vluchtelingkinderen en/of kinderen met trauma neemt u gerust contact op met een van onze adviseurs over een eventuele mogelijkheid voor een nieuwe aanvraag.

Bent u een voor ons nieuwe organisatie (waarvan wij nog niet eerder een aanvraag hebben behandeld) en heeft u op dit moment een project voor de doelgroepen 'kinderen in armoede' in Nederland, 'vluchtelingkinderen' in Nederland of 'kinderen in alternatieve zorg' in lage en middeninkomenslanden, dan kunt u via deze link een projectidee indienen. U wordt dan mogelijk uitgenodigd voor een volledige aanvraag.

Aanvragen voor vakantiekampen of -activiteiten voor de doelgroepen kinderen in armoede, kinderen in alternatieve zorg (pleegzorg of jeugdzorg), vluchtelingkinderen, kinderen met trauma kunnen in 2021 worden ingediend van 1 januari tot 15 augustus. Aanvragen voor vakantiekampen of -activiteiten die in de zomer plaatsvinden moeten ingediend zijn vóór 15 juni. Via de volgende link kunt u de actuele criteria aangaande vakantieactiviteiten terugvinden.  De aanvraag kunt u via deze link indienen.

****************

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden wil de jeugd in kwetsbare situaties kansen bieden door financiële steun te verstrekken aan projecten die binnen de doelstellingen vallen. Het bestuur van de stichting vergadert ca. acht keer per jaar, waardoor de behandeling van een aanvraag waarvan alle gegevens beschikbaar zijn, meestal niet meer dan drie maanden in beslag neemt.

Indien u twijfelt of uw project binnen deze doelstellingen zal vallen, kunt u eerst een projectidee indienen. Het bestuur behandelt alleen aanvragen die ingediend zijn via de daartoe bestemde portal.
Als u op de link klikt, komt u in de aanvraagomgeving waar u als aanvrager een eigen account aanmaakt. U kunt via deze omgeving een projectidee of aanvraag indienen en daarna ook rapporteren over de voortgang en afronding van een project.

In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met de privacy van uw persoonsgegevens die u in het kader van uw aanvraag aanlevert. 

Portal