Aanvragen

Procedure

De stichting streeft na dat kinderen in de genoemde doelgroepen nu en in de toekomst een zo autonoom, veilig en gelukkig mogelijk leven kunnen leiden. Hiertoe worden donaties verstrekt aan partijen/partners die in staat zijn om op effectieve wijze kinderen, jeugdigen, families en gemeenschappen te bereiken.

Het Weeshuis werkt steeds meer proactief en op uitnodiging. Wij hebben geen open aanvraagloket meer. De stichting ontvangt aanvragen op twee manieren: op uitnodiging (het grootste deel) en via ingediende projectideeën. Lees hier meer over de criteria & richtlijnen.

Huidige mogelijkheden voor het indienen van een aanvraag:

Mogelijkheid voor het indienen van een projectidee

Besluitvorming

Het bestuur van de stichting vergadert ca. zeven keer per jaar, waardoor de behandeling van een aanvraag waarvan alle gegevens beschikbaar zijn, meestal niet meer dan drie maanden in beslag neemt.
 

 

In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met de privacy van uw persoonsgegevens die u in het kader van uw aanvraag aanlevert. 

Portal