Aanvragen

Rapportage

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden geeft in de bevestigingsbrief van een toekenning altijd aan op welk moment er een eindrapportage van het project wordt verwacht. Na afronding van uw project ontvant u binnen de portal van de aanvraagsoftware een uitnodiging om uw eindrapportage in te vullen.

Voor het Weeshuis is uw eigen evaluatie van het project van belang. Wij hechten er dan ook waarde aan dat u in uw eindrapportage ingaat op wat er goed ging, maar ook op wat er minder goed ging dan verwacht en welke consequenties dit eventueel voor de uitvoering van het project heeft gehad.

Wanneer zich, los van de vastgestelde rapportagemomenten, grote bijzonderheden of forse afwijkingen voordoen in uw project, dan worden wij graag actief en tijdig door u geïnformeerd. Wacht u niet tot de rapportagemomenten wanneer zich dergelijke omstandigheden voordoen. U kunt daarbij denken aan: wijzigingen in het projectplan, de planning en looptijd of andere zaken die van invloed zijn op de uitvoering van het project.