Voorbeelden

UAF – Stichting voor Vluchteling-Studenten

MBO Helpdesk voor vluchtelingen
Vluchtelingen in Nederland willen graag hun steentje bijdragen aan onze samenleving en hun eigen brood verdienen. Dat is niet altijd makkelijk. Je moet de taal goed spreken en je hebt vaak een Nederlands diploma nodig om aan de slag te komen. Het UAF biedt vluchtelingen begeleiding en financiële ondersteuning bij studie en het vinden van een passende baan. Met een bijdrage van het Weeshuis der Doopsgezinden voor de MBO Helpdesk krijgen gevluchte jongeren die een mbo opleiding willen doen passend studieadvies en helpt het UAF in nauwe samenwerking met de Regionale Opleidingscentra (ROC’s) om hen succesvol in te laten stromen bij een mbo opleiding van hun keuze. Ook helpt het UAF vluchtelingen bij het vinden van een werkplek voor een BBL opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg) waarbij je meestal één dag in de week naar school gaat en daarnaast 4 dagen in de week werkt bij een bedrijf.