Voorbeelden

UAF – Stichting voor Vluchteling-Studenten

MBO-fonds
Sinds januari 2014 bestaat binnen het UAF het MBO-fonds. Het Weeshuis en het UAF hebben dit fonds samen opgezet met als doel om ook studenten die een MBO-studie willen volgen te kunnen ondersteunen. Normaliter is de doelgroep van het UAF de hoger opgeleide vluchteling, maar er zijn ook vluchtelingstudenten met een MBO-niveau of studenten die in het land van herkomst weliswaar hoogopgeleid waren, maar die nu om pragmatische redenen in Nederland voor een MBO-opleiding kiezen. Vijfentwintig jonge vluchtelingstudenten die (nog) geen verblijfsvergunning hebben of om andere redenen geen steun van de overheid krijgen, ontvangen financiële steun uit het MBO-fonds, zodat zij hun studie kunnen volgen.
Binnen het MBO-fonds ontwikkelde het UAF ook op MBO-ers gerichte studiekeuzetraining, arbeidsmarktvoorlichting en sollicitatietraining. In 2015 werden daarnaast de contacten met de onderwijsinstellingen, vakorganisaties, brancheverenigingen en werkgevers die betrokken zijn bij MBO-studenten en afgestudeerden verder aangehaald om de positie van MBO vluchtelingstudenten in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te verstevigen.

‘Het MBO-fonds levert een waardevolle bijdrage aan de integratie van vluchtelingstudenten en hun sociaal-economische participatie in de Nederlandse samenleving’
[studentenbegeleider UAF]

...

‘Door de UAF-training heb ik een realistische studiekeuze kunnen maken’
[student afkomstig uit Ethiopië in de voorbereidingsfase op zijn MBO-studie]