Voorbeelden

Think2Link

Krachtbronnen ‘De kracht van moed’
Stichting Think2Link richt zich op het ondersteunen van projecten die respect, tolerantie en sociale cohesie bevorderen. Krachtbronnen is een vakoverstijgend lespakket voor kinderen van 9 t/m 12 jaar in het basisonderwijs dat drie domeinen verbindt: sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing en actief burgerschap. In een (deels digitaal) lespakket voor de bovenbouw worden leerkrachten en leerlingen uitgedaagd om rond een thema aan de slag te gaan. Zo kwamen al eerder het thema ‘Eigen kracht’ en ‘De kracht van samen’ uit. Het Weeshuis der Doopsgezinden steunde het nieuw te ontwikkelen thema ‘De kracht van moed’: een thema waarbij kinderen onder andere nadenken over de vraag hoe je angst kunt overwinnen; ervaren hoe het voelt om met groepsdruk om te gaan; nadenken over helden en nagaan wie voor hen echte helden zijn en leren over helden uit de geschiedenis. De leerlingen gaan op zoek naar wat iemand moedig maakt, waar komt die moed vandaan? Wat zijn drijfveren voor moed? Tenslotte leren ze dat je ook moedig kunt zijn op een dieper niveau. Soms is het moediger om niets te zeggen, om iets los te laten of om geen actie te ondernemen. 

‘Van krachtbronnen leer je meer dan van taal of rekenen. Het is meer dat je je eigen mening mag geven en je eigen kijk op de wereld mag verwoorden. Je mag denken. Bij rekenen en taal moet je meer het antwoordenboekje volgen. Dat is hier niet echt zo.’
[leerling groep 8]

...

‘Krachtbronnen laat kinderen vrij in hun denken, maar maakt ze bewust van hun eigen bronnen, hun wortels. Krachtbronnen laat ze op een ontdekkende manier ervaren waar zij zelf geworteld zijn. Vanuit die basis leren ze ook andere overtuigingen kennen. Mooi is dat het gaat om hun eigen bronnen van kracht, waar halen ze kracht uit, wat betekenen die bronnen voor jouw leven? Maar tegelijkertijd worden ze zich bewust dat er andere mensen zijn die andere bronnen hebben waar zij hun kracht uit halen. Dat is inderdaad burgerschap: hoe verhouden we ons tot elkaar? Maar het is ook de sociaal- emotionele ontwikkeling: wie ben ik en hoe ga ik met ‘de ander’ om? Het allermooist is dat het levensbeschouwelijke aspect binnen deze methodiek geen godsdienstles wordt, het is geen verdiepende les vanuit een levensbeschouwing die de kinderen van huis uit al meekrijgen. Het is juist verkennend, oriënterend en blik verruimend, waardoor het de randvoorwaarden biedt die kinderen nodig hebben om hun eigen levensbeschouwing (levenshouding) te mogen ontwikkelen.’
[leerkracht die met Krachtbronnen werkt]