Aanvragen

Criteria & richtlijnen

Aanvragen kunnen worden ingediend als het gaat om projecten gericht op jeugdigen in een achterstandssituatie.

Onze doelgroepen

Projecten met een doopsgezinde achtergrond hebben een zekere voorrang, maar dit speelt slechts een beperkte rol.

Aanvragen voor vakantiekampen kunnen worden ingediend van 1 januari tot 15 mei van ieder jaar.

Niet in aanmerking komen

Aanvragen voor het buitenland
Voor aanvragen ten behoeve van het buitenland gelden aanvullende criteria.

Voor alle aanvragen geldt